Stopa WIBOR - co oznacza dla kredytobiorców?

Opublikowane: 2019-06-17 13:39:49

W serwisie AutomatKredytowy.pl poświęcamy szczególną uwagę aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę prywatności naszym Użytkownikom.

Poniżej przedstawiamy informacje na temat zasad gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach w serwisie internetowym AutomatKredytowy.pl należącym do:

Spółka Spark DigitUP Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, pl. Wolnica 13 lok. 10, 31-060 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Kraków - Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000587711, NIP 6762496391, adres e-mail: kontakt@automatkredytowy.pl, będącą również właścicielem Serwisu.

Administratorem danych osobowych gromadzonych w ramach Serwisu AutomatKredytowy.pl jest:

Spółka Spark DigitUP Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, pl. Wolnica 13 lok. 10, 31-060 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Kraków - Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000587711, NIP 6762496391, adres e-mail: kontakt@automatkredytowy.pl.

Rocznie masa ludzi decyduje się na kredyt hipoteczny, ponieważ ich dochody nie są wystarczające na zakup nieruchomości. Po podpisaniu umowy kredytowej klient dowiaduję się o terminach płatności, wielkości i ilości rat. Niestety, nie oznacza to, że klient od razu pozna dokładną wielkość każdej raty kredytu oraz jego całkowity koszt. Wszystko z powodu stopy WIBOR. 

Dlaczego? 

Oprocentowanie to jeden z istotnych parametrów wpływających na wysokość rat kredytu hipotecznego. Niestety oprocentowanie może się zmienić w trakcie trwania umowy kredytowej. Ma na to wpływ zysk banku oraz zmienna stawka bazowa - czyli właśnie WIBOR. Stopa może się utrzymywać na stabilnym poziomie przez wiele długich miesięcy, ale zdarzają się też sytuacje, że może zmienić się nawet o kilka punktów procentowych w ciągu roku.

Co to jest WIBOR?

WIBOR inaczej Warsaw Interbank Offered Rate to wysokość oprocentowania na polskim rynku międzybankowym. Jest to stopa procentowa, po jakiej banki komercyjne będące uczestnikami panelu WIBOR udzielają pożyczek innym bankom komercyjnym. Stopa WIBOR ustalana jest codziennie i polega na tym, że każdy z największych banków na polskim rynku podaje swoją stopę oprocentowania, po której jest skłonny pożyczyć pieniądze innym bankom. Organizatorem tego fixingu jest Stowarzyszenie Rynków Finansowych ACI Polska, będące organizacją osób aktywnych zawodowo przy transakcjach na międzynarodowym i krajowym rynku pieniężno-walutowym. Po odrzuceniu najniższych i najwyższych ofert obliczane jest średnie oprocentowanie w skali roku, po którym banki są gotowe pożyczyć pieniądze innym bankom. Uzyskana w ten sposób średnia arytmetyczna to właśnie stopa WIBOR.

WIBOR to cały szereg różnych stóp procentowych ponieważ, każda z nich dotyczy innego czasu trwania pożyczki. Informacje o zasadach aktualizacji zmian WIBOR-u i tym samym zmian oprocentowania kredytu zamieszczane są w umowach kredytowych. WIBOR ustalany jest na okresy czasowe dla kredytów udzielanych sobie wzajemnie przez banki. Symbol przy WIBOR odnosi się do czasu, na jaki pożyczka została udzielona. WIBOR 2W oznacza zatem 2 tygodnie.

Najpopularniejsze rodzaje stawki WIBOR:

WIBOR ON – kredyt od dzisiaj na jeden dzień

WIBOR 1W – kredyt na 1 tydzień

WIBOR 1M – kredyt na 1 miesiąc

WIBOR 3M – kredyt na 3 miesiące

WIBOR 6M – kredyt na 6 miesięcy

WIBOR 1Y – kredyt na 1 rok

Czy zmiana stawki WIBOR wpływa na wielkość raty kredytu?

Oczywiście. Wzrost stawki WIBOR oznacza konieczność płacenia wyższych rat. Natomiast jej obniżenie przekłada się na niższe raty.

Wzrost stóp procentowych wiąże się z ze wzrostem inflacji, a także wzrostem zarobków. Teoretycznie zatem, gdy rosną raty kredytu, rosną też zarobki. WIBOR ma wpływ nie tylko na kredyty hipoteczne, ale także na wiele innych transakcji, do których dochodzi na rynkach finansowych.

WIBOR jest istotny również w przypadku, gdy klient chce założyć w banku lokatę. Sytuacja jest podobna jak w przypadku kredytów. Można skorzystać z depozytu o stałym oprocentowaniu. Wiadomo wtedy, że nie zmieni się ono w czasie trwania lokaty i już na samym początku można obliczyć ile możemy zarobić.

 

Masz pytania, skontaktuj się z nami: +48 507-333-268