Regulamin Serwisu Internetowego

Niniejszy regulamin określa ogólne warunki i sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez Spark DigitUP Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, za pośrednictwem serwisu internetowego www.automatkredytowy.pl (zwanego dalej „Serwisem”).

 1. Definicje

  1. Użytkownik – oznacza każdy podmiot korzystający z Serwisu, na rzecz którego Administrator Serwisu świadczą usługi.

  2. Regulamin - oznacza regulamin świadczenia usług przez Administratora Serwisu.

  3. Strona Internetowa Serwisu – oznacza strony internetowe, będące częścią domeny www.automatkredytowy.pl, pod którymi Administrator świadczy usługi i prowadzi Serwis Internetowy.

  4. Usługodawca - Spark DigitUP Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-060), Plac Wolnica 13 lok. 10, NIP: 6762496391, REGON: 363042916, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000587711, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 złotych, adres e-mail: kontakt@sparkdigitup.pl będącą również właścicielem Serwisu, zwaną dalej „Administratorem”.

  5. Dostawca – oznacza instytucję finansową, będącą właścicielem oferowanego w Serwisie produktu finansowego, w szczególności następujące podmioty:oznacza instytucję finansową, będącą właścicielem oferowanego w Serwisie produktu finansowego, w szczególności następujące podmioty: Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie; Aviva Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedzibą w Warszawie; Bank BPH S.A. z siedzibą w Warszawie; Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie; BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie; BOŚ S.A. z siedzibą w Warszawie; Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu; Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie; Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu; Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie; EuroBank S.A. z siedzibą we Wrocławiu; DNB Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie; Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni; Volksvagen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie; FM Bank PBP S.A. z siedzibą w Warszawie; Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie; Tax Care S. A. z siedzibą w Warszawie; DOM KREDYTOWY NOTUS S.A. z siedzibą w Warszawie; Gold Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; Ekspander Advisors Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie; Idea Expert S.A. z siedzibą w Warszawie; ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach; Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa im. F. Stefczyka z siedzibą w Gdyni; MBANK S.A. z siedzibą w Warszawie; Open Finance S.A. z siedzibą w Warszawie; PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie; Bank Pocztowy S.A. z siedzibą w Bydgoszczy; Raiffeisen Bank Polska S. A. z siedzibą w Warszawie; Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu; Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie; Aspiro S.A. z siedzibą w Łodzi; Dom Finansowy QS Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku; Aasa Polska S.A. z siedzibą w Warszawie; Rapid Finance Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; Net Credit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie; Kredito24 Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; OK Money Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku; Lendon.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; PolCredit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; MiniCredit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; Sfera Finansów S.A. z siedzibą w Warszawie; Pomocna Pożyczka Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku; Friendly Finance Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; Profi Credit Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku – Białej; Provident Polska S.A. z siedzibą w Warszawie; SMS Invest Sp. z o.o. SMS Kredyt S.K.A. z siedzibą we Wrocławiu; Regita Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; TAKTO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna z siedzibą we Wrocławiu; VIA SMS PL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; Vivus Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; Wonga.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; Optima S.A. z siedzibą w Gdańsku; Centrum Dłużnika Sp. z o.o. ul.Tamka 38 00-355 Warszawa; Proxima Paweł Cywiński, Olsztyn, NIP: 744-162-93-86; PZU SA, PZU Życie SA, PTE PZU SA, TFI PZU SA, PZU Pomoc SA, których siedziba znajduje się przy al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, PZU Centrum Operacji SA z siedzibą przy ul. Postępu 18 a, 02-676 Warszawa; 4Life Direct sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Chmielna 132/134, 00-805 Warszawa; Expander Advisors Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Prosta 69; The Prudential Assurance Company Limited sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 182; Allianz Polska Services Sp. z o.o. w celach marketingowych w związku z oferowaniem usług świadczonych przez Administratora na rzecz następujących Spółek Grupy Allianz Polska: Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S. A., Towarzystwa Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A., funduszów emerytalnych zarządzanych przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A., Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A.z siedzibą w Warszawie, Nationale-Nederlanden - Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą w Warszawie, T- Mobile Usługi Bankowe zarządzane przez Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, MBR Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, Netia S.A. z siedzibą w Warszawie, LINK4 Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Progress Finance Group Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, Fines S.A. ul. Józefa Wybickiego 13C z siedzibą w Sopocie.

  6. Partner – podmiot współpracujący z Administratorem Serwisu. W szczególności następujące podmioty: Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie; Aviva Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedzibą w Warszawie; Bank BPH S.A. z siedzibą w Warszawie; Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie; BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie; BOŚ S.A. z siedzibą w Warszawie; Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu; Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie; Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu; Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie; EuroBank S.A. z siedzibą we Wrocławiu; DNB Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie; Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni; Volksvagen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie; FM Bank PBP S.A. z siedzibą w Warszawie; Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie; Tax Care S. A. z siedzibą w Warszawie; DOM KREDYTOWY NOTUS S.A. z siedzibą w Warszawie; Gold Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; Ekspander Advisors Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie; Idea Expert S.A. z siedzibą w Warszawie; ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach; Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa im. F. Stefczyka z siedzibą w Gdyni; MBANK S.A. z siedzibą w Warszawie; Open Finance S.A. z siedzibą w Warszawie; PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie; Bank Pocztowy S.A. z siedzibą w Bydgoszczy; Raiffeisen Bank Polska S. A. z siedzibą w Warszawie; Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu; Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie; Aspiro S.A. z siedzibą w Łodzi; Dom Finansowy QS Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku; Aasa Polska S.A. z siedzibą w Warszawie; Rapid Finance Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; Net Credit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie; Kredito24 Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; OK Money Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku; Lendon.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; PolCredit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; MiniCredit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; Sfera Finansów S.A. z siedzibą w Warszawie; Pomocna Pożyczka Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku; Friendly Finance Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; Profi Credit Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku – Białej; Provident Polska S.A. z siedzibą w Warszawie; SMS Invest Sp. z o.o. SMS Kredyt S.K.A. z siedzibą we Wrocławiu; Regita Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; TAKTO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna z siedzibą we Wrocławiu; VIA SMS PL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; Vivus Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; Wonga.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; Optima S.A. z siedzibą w Gdańsku; Centrum Dłużnika Sp. z o.o. ul.Tamka 38 00-355 Warszawa; Proxima Paweł Cywiński, Olsztyn, NIP: 744-162-93-86; PZU SA, PZU Życie SA, PTE PZU SA, TFI PZU SA, PZU Pomoc SA, których siedziba znajduje się przy al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, PZU Centrum Operacji SA z siedzibą przy ul. Postępu 18 a, 02-676 Warszawa; 4Life Direct sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Chmielna 132/134, 00-805 Warszawa; WebField Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku; Expander Advisors Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Prosta 69; The Prudential Assurance Company Limited sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 182; Allianz Polska Services Sp. z o.o. w celach marketingowych w związku z oferowaniem usług świadczonych przez Administratora na rzecz następujących Spółek Grupy Allianz Polska: Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S. A., Towarzystwa Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A., funduszów emerytalnych zarządzanych przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A., Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A.z siedzibą w Warszawie, Nationale-Nederlanden - Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą w Warszawie, T- Mobile Usługi Bankowe zarządzane przez Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, MBR Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, Netia S.A. z siedzibą w Warszawie, LINK4 Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Progress Finance Group Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, Fines S.A. ul. Józefa Wybickiego 13C z siedzibą w Sopocie.

 2. Postanowienia ogólne

  1. Poprzez korzystanie z Serwisu, Użytkownik potwierdza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

  2. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i modyfikacji Regulaminu w dowolnym terminie, bez obowiązku informowania o tym Użytkowników. Korzystanie z serwisu jest traktowane jako akceptowanie wprowadzonych zmian.

  3. Reklamacje będą rozpatrywane zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 3. Dostęp do Serwisu

  1. Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne.

  2. Do korzystania z podstawowych Usług nie jest konieczna rejestracja w Serwisie.

  3. Korzystanie przez Użytkownika z pełnej funkcjonalności Serwisu wymaga przeprowadzenia procesu Rejestracji, co następuje przez kompletne wypełnienie aktywnego formularza rejestracyjnego dostępnego na stronach Serwisu, prawdziwymi danymi osobowymi Użytkownika.

  4. Administrator Serwisu dokłada wszelkich starań, aby zapewnić Użytkownikom stały dostęp do Serwisu i Usług;

  5. Administrator Serwisu nie udziela gwarancji, iż korzystanie z Serwisu będzie przebiegało bez błędów i przerw. Dodatkowo Administrator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub ograniczenia dostępu do Serwisu w dowolnym terminie bez wcześniejszego powiadomienia Użytkowników.

  6. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany, usuwania i dodawania informacji, treści i zawartości Serwisu bez uprzedniego informowania o ich wprowadzeniu Użytkowników.

  7. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści i zawartość innych serwisów oraz portali, do których może zostać przekierowany Użytkownik, korzystając z linków umieszczonych w Serwisie.

  8. Administrator dołoży starań w celu zapewnienia możliwości korzystania z Serwisu internetowego za pomocą wszystkich przeglądarek internetowych, typów urządzeń oraz połączeń internetowych, systemów operacyjnych. Minimalne wymagania techniczne pozwalające na swobodne korzystanie z Serwisu to:

   • Stałe połączenie z Internetem z szybkością transmisji danych > 1 Mbps

   • Obsługa JavaScript

   • Internet Explorer w wersji 10 lub wyższej / Microsoft Edge / Google Chrome w wersji 58.0.3029.96 lub wyższej / Mozilla Firefox w wersji 53.02 lub wyższej

 4. Usługi

  1. Administrator Serwisu świadczy drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników następujące usługi nieodpłatne:

   1. Usługa pośrednictwa finansowego – usługa wspierania przez Administratora Serwisu przy realizacji zamówienia złożonego przez Użytkownika na produkt finansowy Dostawcy;

   2. Usługa reklamowa – usługa emisji materiałów reklamowych w Serwisie na zlecenie jego partnerów.

  2. Użytkownik może składać wnioski o produkty finansowe oferowane przez Dostawcę poprzez wypełnienie formularza wniosku, udostępnionego w Serwisie, podczas rozmowy telefonicznej z konsultantem lub dzwoniąc pod numer telefonu wskazany w Serwisie.

  3. Wypełnienie formularza wniosku polega na wysłaniu za pomocą Strony internetowej serwisu wiadomości do Administratora. W celu skorzystania z usługi Użytkownik wypełnia formularz wniosku i przesyła drogą elektroniczną do Administratora wraz z wymaganymi danymi kontaktowymi. Następnie Administrator kontaktuje się z Użytkownikiem w celu wykonania Usługi.

  4. Rozmowy telefoniczne wykonywane przez Użytkowników na dany numer infolinii mogą być monitorowane lub nagrywane w celach szkoleniowych lub podniesienia jakości obsługi Użytkowników, a także w celach dowodowych.

 5. Prawa i obowiązki Użytkownika

  1. Użytkownicy zobowiązani są do wprowadzania danych, zgodnych ze stanem faktycznym.

  2. Całkowitą i wyłączna odpowiedzialność za prawdziwość i poprawność wprowadzonych do Serwisu danych ponosi Użytkownik.

  3. Użytkownik uprawniony jest do korzystania Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, w poszanowaniu praw własności intelektualnej.

  4. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Użytkownika Serwisu, Strony internetowej serwisu lub usług świadczonych przez Administratora, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub interesy Administratora.

  5. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie treści jak i szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodnego z powyższymi zastrzeżeniami.

 6. Odpowiedzialność Administratora

  1. Administrator Serwisu dokłada wszelkich starań, aby dane prezentowane w serwisie AutomatKredytowy.pl były kompletne, aktualne oraz zgodne ze stanem faktycznym. Serwis nie może jednak w pełni zagwarantować, że prezentowane dane są wolne od błędów, w związku z czym nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wykorzystywania prezentowanych danych w podejmowaniu przez Użytkownika decyzji finansowych.

  2. Dane publikowane w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

  3. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Użytkowników z powodu przerwy w dostępie do Serwisu, spowodowane: działaniem siły wyższej, błędnym działaniem, awariami, w tym awariami sieci Internet, awariami sprzętu lub oprogramowania, którego właścicielem jest Użytkownik.

  4. Administrator Serwisu przywiązuje dużą wagę do zagwarantowania bezpieczeństwa korzystania z Serwisu, ale nie gwarantuje, że Serwis będzie wolny od wirusów oraz innych elementów, które mogą być powodem szkody poniesionej przez Użytkownika.

 7. Odpowiedzialność Administratora Serwisu za produkty finansowe oferowane przez Dostawców w Serwisie

  1. Administrator nie jest stroną jakichkolwiek czynności faktycznych lub prawnych dokonywanych między Użytkownikiem a Dostawcą w szczególności dotyczących Produktów. Wszelkie roszczenia z tytułu Produktu Użytkownik kieruje bezpośrednio do Dostawcy. Rola Administratora sprowadza się jedynie do zapewnienia Użytkownikom możliwości korzystania z Serwisu wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

  2. Administrator nie jest reprezentantem, pełnomocnikiem, przedstawicielem, agentem, zastępcą bezpośrednim lub pośrednim, agentem, podwykonawcą lub pracownikiem Dostawcy, chyba, że Regulamin wprost stanowi inaczej.

  3. Dostawcy jako właściciele produktów finansowych ustalają własne zasady i warunki dotyczące oferowanych produktów. Użytkownik przed podpisaniem umowy o nabycie produktu finansowego lub usługi finansowej powinien zapoznać się ze wszystkimi warunkami oferty ustalonymi przez wybranego Dostawcę.

 8. Prawa autorskie

  1. Wszelkie prawa (w tym m.in. majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do nazwy Serwisu, domeny internetowej, Strony internetowej serwisu, logotypy, dokumenty, teksty, grafika, układ serwisu, zdjęcia) należą do Administratora Serwisu i mogą być wykorzystywane wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

  2. Kopiowanie, wykorzystywanie, rozpowszechnianie Serwisu jest zabronione. Za naruszenie praw autorskich lub praw do baz danych z Serwisu pobierana będzie opłata w wysokości co najmniej trzykrotności minimalnej opłaty licencyjnej, która wynosi: 250 000 zł rocznie, zgodnie z art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b) Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Za wykorzystywanie treści zamieszczonych w Serwisie (w szczególności w dziale „Porady ”) ustala się minimalną wysokość opłaty licencyjnej na 100 zł rocznie od 1000 znaków tekstu, bez spacji, wraz z przypisami.

  3. Wykorzystywanie danych z Serwisu w celach komercyjnych odbywać się może po uprzednim powiadomieniu o tym osoby reprezentującej Administratora serwisu.

  4. Wykorzystywanie danych z Serwisu w celach komercyjnych wymaga każdorazowo pisemnej zgody osoby reprezentującej Administratora Serwisu.

 9. Ochrona prywatności

  1. Udzielenie przez Użytkownika jakichkolwiek informacji lub przesłanie jakichkolwiek dokumentów jest całkowicie dobrowolne.

  2. Serwis w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych jego Użytkowników. Więcej informacji na ten temat zawiera Polityka Prywatności.

  3. Jeżeli Użytkownik wyrazi zgodę Administrator Serwisu będzie kontaktował się z nim, w celu informowania o nowych funkcjach lub produktach dostępnych w Serwisie lub produktach oferowanych przez Partnerów Administratora Serwisu. Użytkownikowi przysługuje prawo do zrezygnowania z otrzymywania dodatkowych informacji w dowolnym czasie.

  4. AutomatKredytowy.pl zastrzega, że:

   • używa mechanizmu cookies, który poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze Użytkownika pozwala na jego identyfikację, a w konsekwencji umożliwia poznanie jego zachowań, zainteresowań i potrzeb.

   • podmioty trzecie na mocy odrębnych porozumień, mogą używać mechanizmu cookies na stronach Portalu

  5. Serwis zastrzega, że używa mechanizmu cookies, które poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze Użytkownika pozwala na jego identyfikację, określenie jego osobistych preferencji oraz podniesienia jakości oferowanych usług.

  6. Użytkownik ma możliwość określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tej informacji za pomocą ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania serwisu.

  7. Dane statystyczne zgromadzone przez Administratora Serwisu mogą zostać wykorzystane do wewnętrznych analiz przeprowadzanych w celu poprawy jakości usług oferowanych przez AutomatKredytowy.pl.

  8. Zasady prywatności, w tym informacje dotyczące plików cookies znajdują się na stronie Polityka cookies.

 10. Postępowanie reklamacyjne

  1. Reklamacje dotyczące Usług można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres Administratora Serwisu.

  2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

  3. Użytkownik traci uprawnienie wynikające z reklamacji jeśli o ujawnionym zdarzeniu będącym podstawą reklamacji nie powiadomi Administatora Serwisu niezwłocznie po ujawnieniu, nie później jednak niż po upływie 7 dni od daty tego zdarzenia.

  4. Informacje o wyniku postępowania reklamacyjnego będą przekazane Użytkownikowi, za pośrednictwem poczty elektronicznej, w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez Administratora serwisu.

  5. Decyzja Administratora Serwisu rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

 11. Postanowienia końcowe

  1. Regulamin Serwisu wchodzi w życie z dniem 01.12.2015 r.

  2. W sprawach nieuregulowane Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i innych właściwych ustaw.

  3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Administratora Serwisu, a prawem właściwym dla rozstrzygania potencjalnych sporów jest prawo polskie.

  4. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny.

  5. Zmiany dokonane w Regulaminie będą udostępniane w Serwisie.

  6. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie internetowej Serwisu.

  7. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu zmian w Regulaminie jest równoznaczne z wyrażeniem akceptacji dla tych zmian.

Masz pytania, skontaktuj się z nami: +48 505 203 742