Polityka prywatności

W serwisie AutomatKredytowy.pl poświęcamy szczególną uwagę aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę prywatności naszym Użytkownikom.

Poniżej przedstawiamy informacje na temat zasad gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach w serwisie internetowym AutomatKredytowy.pl należącym do:

Spark DigitUP Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-060), Plac Wolnica 13 lok. 10, NIP: 6762496391, REGON: 363042916, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000587711, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 złotych, adres e-mail: kontakt@automatkredytowy.pl będącą również właścicielem Serwisu

Administratorem danych osobowych gromadzonych w ramach Serwisu AutomatKredytowy.pl jest:

Spark DigitUP Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-060), Plac Wolnica 13 lok. 10, NIP: 6762496391, REGON: 363042916, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000587711, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 złotych, adres e-mail: kontakt@automatkredytowy.pl będącą również właścicielem Serwisu, zwaną dalej „Administratorem”.Serwis AutomatKredytowy.pl w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych jego Użytkowników i zobowiązują się do ochrony danych osobowych Użytkownika i zastosowania najwyższych standardów zabezpieczenia danych.

 1. Korzystanie z Serwisu nie wymaga przedstawiania przez Użytkownika jakichkolwiek danych identyfikacyjnych.

 2. Serwis AutomatKredytowy.pl może zbierać dane osobowe, które Użytkownik podaje dobrowolnie, korzystając z Serwisu. Dane osobowe mogą zostać użyte w celu: umożliwienia Użytkownikowi korzystania z funkcjonalności Serwisu AutomatKredytowy.pl, przygotowania spersonalizowanej oferty dla Użytkownika, do komunikacji z Użytkownikiem, a także przeprowadzenia transakcji pomiędzy Użytkownikiem, a stroną trzecią, będącą dostawcą produktu finansowego. Dane osobowe, na podstawie odrębnej zgody, mogą być użyte w celach marketingowych i promocyjnych (w tym wysyłki newslettera) oraz przekazywania informacji handlowej od Partnerów Administratora, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 3. Ruch na stronach Serwisu jest monitorowany przez narzędzia statystyczne (Google Analytics, pixel śledzący Facebook itp.) w celu gromadzenia danych statystycznych na temat korzystania z Serwisu. Korzystając ze stron serwisu zgadzasz się na analizowanie Twoich danych przez Google Analytics w celach tu opisanych.

 4. Użytkownik ma w każdej chwili prawo do uzyskania informacji o treści przetwarzanych danych oraz prawo ich poprawienia, przekazania, zapomnienia i usunięcia o ile jest to zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, poprzez kontakt: w formie elektronicznej, na adres poczty elektronicznej kontakt@automatkredytowy.pl.

 5. Jeżeli Użytkownik wyrazi zgodę, serwis AutomatKredytowy.pl będzie kontaktował się z nim, w celu informowania o nowych funkcjach lub produktach dostępnych w Serwisie. Serwis udostępnia jasno opisane warunki zrezygnowania z usługi otrzymywania dodatkowych informacji przez Użytkownika.

 6. Dane przekazywane przez Użytkownika w Serwisie przesyłane są bezpiecznym, szyfrowanym protokołem internetowym SSL.

 7. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzanie zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych i ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w celu przedstawienia jak najbardziej dopasowanych do potrzeb Użytkowników ofert finansowych i ubezpieczeniowych oraz zawarcia i realizacji umów.

 8. Użytkownicy są osobiście odpowiedzialni za bezpieczne przekazywanie danych osobowych oraz wykorzystywanie udostępnionych im parametrów umożliwiających korzystanie ze spersonalizowanych części Serwisu, w szczególności odpowiednich haseł, a jakiekolwiek dobrowolne udostępnianie danych osobowych do publicznego użytku w sieci Internet odbywa się na ich wyłączne ryzyko i może spowodować wykorzystanie tych danych w sposób niepożądany przez Użytkownika.

 9. Serwis AutomatKredytowy.pl może wykorzystać zgromadzone przez Serwis dane osobowe do wewnętrznych analiz przeprowadzanych w celu poprawy jakości świadczonych przez Serwis usług.

 10. Dane osobowe Użytkownika Administrator Serwisu może przekazać, za zgodą Użytkownika, do Dostawcy, a więc instytucji będącej właścicielem oferowanego w Serwisie produktu lub usługi, w szczególności następujących podmiotów:

  Aasa Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, AFK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie; Aventus Group Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą w Warszawie, 4Life Direct sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Bank BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie, Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie, Capital Service S.A. z siedzibą w Ostrołęce, Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Creditstar Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Currency One S.A. z siedzibą w Poznaniu, Euro Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Ferratum Bank p.l.c. z siedzibą na Malcie, FIIZY Ltd. z siedzibą w Tallinie, Friendly Finance Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, Górnośląskie Towarzystwo Finansowe Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Tychach, ID Finance Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Idea Money S.A. z siedzibą w Warszawie, IPF Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ITI Neovision S.A. z siedzibą w Warszawie, Kreditech Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, LepszaOferta.pl S.A. z siedzibą w Krakowie, LINK4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, LOANME Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, MASH POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, MBR FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą w Warszawie, Nest Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, Netia S.A. z siedzibą w Katowicach, Orange Polska S.A. z siedzibą w Skierniewicach, PKO Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie, PolCredit Sp. z o.o. w Warszawie, Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. (PZU SA) z siedzibą w Warszawie, Primus Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, PROFI CREDIT Polska S.A. z siedzibą w Bielsko- Białej, PROSPERIAL Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Provident Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie, Rapida Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu, SuperGrosz Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, WEBFIELD Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, TAKTO Finanse Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, Traffic Control S.A. z siedzibą w Szwajcarii, Vippo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Zaplo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Zaliczka Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie.

 11. Dane osobowe Użytkownika Administrator Serwisu może przekazać swoim Partnerom, a więc podmiotom współpracującym z Administratorem Serwisu, które mogą użyć przekazanych danych osobowych zgodnie z własną polityką prywatności i ochrony danych osobowych. Użytkownik powinien zapoznać się z polityką prywatności i ochrony danych osobowych Partnerów, gdyż Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania danych osobowych przez Partnerów, w szczególności następujące podmioty:

  Affiliate 44 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Agres Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, CLOUDIT MARIUSZ SITARZ z siedzibą w Częstochowie, Górnośląskie Towarzystwo Finansowe Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Tychach, Idea Money S.A. z siedzibą w Warszawie, INTERADV Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, LepszaOferta.pl S.A. z siedzibą w Krakowie, Media Adgo SL z siedzibą w Hiszpanii, nazwa.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, OVH Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, SARE S.A. z siedzibą w Rybniku, ST LINE Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Poznaniu, TradeDoubler AB z siedzibą w Szwecji, Tummim Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Tune Inc. z siedzibą w Seattle, WebField Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku, AJA Media Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, TradeTracker Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie; Inis Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku; Adsalsa Publicidad S.L. z siedzibą w Alcoy; Afill.me Sp. z o. o. z siedzibą w Gliwicach; Adtraction Marketing AB z siedzibą w Sztokholmie; Confronter Sp. z o. o. z siedzibą w Gliwicach; Solutions4Ad Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie; CityAds Media Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie; WebField Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku;

 12. Przekazywanie danych osobowych osobom trzecim może nastąpić również w sytuacji, gdy wymagają tego przepisy obowiązującego prawa.

 13. W przypadku dodatkowych pytań dotyczących polityki prywatności, prosimy o kontakt z administratorem serwisu pod adresem e-mail: kontakt@automatkredytowy.pl

Masz pytania, skontaktuj się z nami: +48 505 203 742