Źródła dochodu akceptowane przez pożyczkodawców

Opublikowane: 2019-02-18 13:49:44

Warto zacząć od tego, że nie ma wspólnej polityki dla zasad kierujących danymi bankami, czy instytucjami pozabankowymi. Każde z nich ustala sobie własną politykę i zasady, którymi się kieruje w organizacji i działaniu swojej instytucji, warto o tym pamiętać. Przy wyborze firmy, z której usług chcielibyśmy skorzystać, gdyż każda z nich ma inną tolerancję na posiadaną zdolność kredytowa przyszłego pożyczkobiorcy.

Zaczynając od najbardziej popularnych i reklamowanych instytucji, czyli banków dla których głównym aspektem przyznawania kredytu czy pożyczki jest określenie zdolności kredytowej na zasadach panujących w danej placówce. Zazwyczaj, aby udzielić kredytu, bank będzie wymagał od nas umowy, która potwierdza ciągłość zatrudnienia, jednocześnie zapewnia, że przyszły kredytobiorca będzie w stanie spłacić swój dług. 

Najbardziej akceptowaną umową przez banki, jest umowa o pracę na czas nieokreślony, na podstawie, której otrzymujemy gwarantowane wynagrodzenie. Warto pamiętać, że większość placówek bankowych wymaga od nas minimum 3-miesięcznego stażu pracy. 

Kolejną umową akceptowaną przez banki, jest umowa o pracę na czas określony, dla banku jest ona pewnym zagrożeniem, które wiąże się z tym, że okres kredytowania może być dłuższy, niż okres trwania umowy, a to może spowodować po zakończeniu umowy brak ciągłości zatrudnienia. Przy takim zatrudnieniu staż pracy nie może być krótszy niż 6 miesięcy. 

Jeżeli chodzi o umowę zlecenie, dzieło, świadczenia, renty na czas określony, to często zdarza się, że w bankach niestety nie otrzymamy kredytu na wysoką kwotę. W takich przypadkach z pomocą przychodzą nam instytucje pozabankowe, które nie mają aż tak zaostrzonych zasad udzielania pożyczek

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej dużo zależy od stażu firmy na rynku i ciągłości dochodowej wykazywanej w zeznaniach podatkowych oraz uregulowanej historii  z zakładem ubezpieczeń społecznych.

Jeżeli chodzi o emerytury i renty, które są przyznane na stałe, to banki nie mają żadnego problemu z udzieleniem kredytu, gdyż jest to dochód na czas nieokreślony czasowo, otrzymany bezterminowo. 

Instytucje pozabankowe honorują te same źródła dochodów co banki, tylko z większą elastycznością na niekorzystne chwile w naszej zdolności kredytowej, czyli zaległości finansowe, ale również nie ograniczają się do nich i akceptują dochody z tytułu alimentów, zasiłków, stypendiów i programów benefitowych jak 500+, przyjazne są również dochody z wynajmu mieszkania, domu czy korzyści i zysków z inwestycji.

Podsumowując banki podchodzą do dochodów dość rygorystycznie, przez co czas otrzymania pożyczki jest długi a formalności mogą wydawać się skomplikowane, nie mówiąc o otrzymaniu pieniędzy. Instytucje pozabankowe w tym przypadku są elastyczne i akceptują wiele dochodów, które w banku nie są brane pod uwagę.

 

Masz pytania, skontaktuj się z nami: +48 507-333-268