1

Cel kredytu

2

Zatrudnienie

3

O Tobie

4

Spłaty zobowiązań

Jaką kwotą pożyczki jesteś zainteresowany?

1000 zł 100 000 zł

Okres spłaty?

Cel kredytu

Remont

Wakacje

Ślub

Rachunki

Samochód

Mieszkanie

Szkolenie

Sprzęt

Spłata kredytu

Inne

Twoje dane są bezpieczne! Stosujemy szyfrującą technologię bezpiecznej transmisji danych SSL.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Spark DigitUP Sp. z o.o.(Administrator Danych) podanych przeze mnie danych osobowych w celu przedstawienia dopasowanej oferty produktów finansowych przygotowanej przez partnerów Administratora Danych oraz w celach marketingowych Administratora Danych, a także na opracowywanie podanych danych osobowych wraz z innymi danymi osobowymi przetwarzanymi przez Administratora, w celu wskazanym powyżej. Wyrażam zgodę na przekazywanie lub udostępnianie podanych danych osobowych partnerom Administratora Danych, w szczególności instytucjom finansowym i ubezpieczeniowym w celu przedstawienia dopasowanej oferty produktów finansowych oraz w celach marketingowych. Informujemy, że Administratorem Danych osobowych jest Spark DigitUP Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-060), Plac Wolnica 13 lok. 10, NIP: 6762496391, REGON: 363042916, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000587711 o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 złotych Przetwarzanie danych osobowych będzie miało miejsce zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także zwrócenia się z żądaniem usunięcia podanych danych osobowych. Zbierane dane będą przetwarzane, w tym przekazywane partnerom administratora, wyłącznie w celach podanych powyżej. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spark DigitUP Sp. z o.o., informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej.

Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.)); w stosunku do podanego przeze mnie numeru telefonu, dla celów marketingu bezpośredniego przez DigitUp Sp. z o.o. z siedzibą z siedzibą w Krakowie (31-060), Plac Wolnica 13 lok. 10, NIP: 6762496391, REGON: 363042916, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000587711 o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 złotych

Masz pytania, skontaktuj się z nami: +48 505 203 742