Mały ZUS - Dla kogo i na jakich zasadach?

Opublikowane: 2019-06-24 14:54:56

Wszyscy chcący  w Polsce prowadzić własną firmę musi opłacać składki do ZUS. Składają się na nie: ubezpieczenie rentowe, emerytalne , wypadkowe oraz zdrowotne. Dobrowolnie można także opłacać składkę chorobową. Składki te każdy przedsiębiorca ponosi co miesiąc, niezależnie od sytuacji finansowej w której się znajduje. 

„Mały ZUS” dla nowych firm

Każdy kto dopiero rozpoczyna działalność gospodarczą może skorzystać z tzw. „małego ZUS-U”. Jest to specjalna , preferencyjna składka którą można opłacać przez pierwsze 24 miesiące od dnia rozpoczęcia działalności. Wysokość składek ZUS jest wtedy pomniejszona proporcjonalnie do uzyskiwanych przez firmę przychodów.

Kto nie może skorzystać z preferencyjnej składki ZUS?

Jednakże nie wszyscy przedsiębiorcy mogą skorzystać z „małego ZUS-u”. Takiego przywileju nie będą mieć wspólnicy spółki komandytowej, jawnej czy też partnerskiej oraz jednoosobowy założyciel spółki z o.o. , a także twórcy i artyści. Z preferencyjnych składek ZUS nie będziemy mogli skorzystać także gdy w ramach prowadzonej przez siebie działalności świadczymy identyczne usługi na rzecz swojego byłego pracodawcy, co przez dwa lata przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej. 

Każdy kto zakłada firmę i chce skorzystać z „małego ZUS-u” musi oświadczyć, iż 60-miesięcy przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej, nie prowadził innej. 

Wysokość „małego ZUS-u”

Wysokość „małego ZUS-u” dla nowych firm obliczana jest jako 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę. W 2019 wynosi ono 2250 zł. W tej sytuacji dla osoby, która prowadzi działalność gospodarczą z „małym ZUS-em” minimalna podstawa wymiaru składek wynosi 675 złotych. 

 

Poniższa tabela przedstawia różnice pomiędzy składkami ZUS na zasadach ogólnych, a preferencyjnymi składkami ZUS dla nowych firm:

Składka

Składki ZUS na zasadach ogólnych w 2019r.

Preferencyjne składki ZUS w 2019 r. (dla nowych firm)

Emerytalna (19,52%)

 

558,08 zł

131,76 zł

Rentowa (8 %)

 

228,72 zł

54,00 zł

Wypadkowa (1,67%)

 

47,75 zł

11,27 zł

Chorobowa (2,45%)- dobrowolna

70,05 zł

16,54 zł

Fundusz pracy (2,45 %)

 

70,05 zł

-

Suma

974,75 zł

213,57 zł

 

Do powyższych sum należy doliczyć także składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Jej wysokość w 2019 roku wynosi 342,32 zł.

Jeśli chcesz skorzystać z preferencyjnej składki ZUS warto zarejestrować firmę drugiego dnia danego miesiąca. Prawo do „małego ZUS-u” nabywa się przez pierwsze pełne 24 miesiące prowadzenia przedsiębiorstwa. Dlatego jeśli zarejestrujesz działalność np. 10 czy 1 dnia miesiąca, okres ten będzie liczony dopiero od kolejnego pierwszego dnia miesiąca.

 

Masz pytania, skontaktuj się z nami: +48 507-333-268