Co to jest BIG?

Opublikowane: 2018-11-26 13:57:49

CZYM JEST BIG? CZYM SIĘ ZAJMUJE? 

Biurem Informacji Gospodarczej nazywamy instytucję, której zadaniem jest gromadzenie, przechowywanie, oraz udostępnianie na życzenie informacji o podmiotach znajdujących się w ich rejestrach. Podstawą działania tych biur jest ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu i wymianie informacji gospodarczych. W Polsce funkcjonuje kilka Biur Informacji Gospodarczej, każde z nich posiada odrębne dane. Wierzyciel mógł zgłosić nierzetelną firmę tylko jednemu lub części z nich, więc warto zainteresować się wszystkimi. 

JAKIE BIURA INFORMACJI GOSPODARCZEJ DZIAŁAJĄ W POLSCE?

-Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. 

- Rejestr Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. 

- Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych Biuro Informacji Gospodarczej S.A.

- Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A.  jako,

- Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A. 

BIG – CZY NALEŻY SIĘ BAĆ wpisu do INFORMACJI GOSPODARCZEJ?

Aby odnieść się do konsekwencji, jakie niesie wpis do rejestru biura informacji gospodarczej (w skrócie: BIG), należy zaznaczyć, że w BIG mogą pojawić się dwa rodzaje wpisów: 

 -Wpis z negatywną informacją gospodarczą

Negatywne wpisy mogą się pojawić u osób nierzetelnych, nie spłacających swoich zobowiązań. Dotyczy to zarówno osób fizycznych, jak i przedsiębiorców. Biuro            Informacji Gospodarczej bardzo chętnie podzieli się tymi danymi z bankiem, lub firmą udzielającą pożyczek. Dłużnik będzie miał w przyszłości bardzo duży problem z otrzymaniem wsparcia z banku. Jeśli chodzi o pożyczkę i instytucje pozabankowe, wszystko zależy od firmy. Wiele z nich przymyka oko na wcześniejsze potknięcia swoich klientów. Jak tłumaczą, do każdego z pożyczkobiorców podchodzą indywidualnie. 

-Wpis z pozytywną informacją gospodarczą

Taka informacja działa jak najbardziej na naszą korzyść. Jesteśmy wówczas wiarygodni dla potencjalnych partnerów biznesowych, kontrahentów czy banku. 

JAK SPRAWDZIĆ CZY JESTEM WPISANY W REJESTRZE DŁUŻNIKÓW

Wystarczy założyć konto i zalogować się do serwisu internetowego BIG, a następnie ściągnąć raport o sobie. W raporcie zamieszczone będą wszelkie informacje na temat naszych ewentualnych zadłużeń.

ZOSTAŁEM WPISANY DO REJESTRU DŁUŻNIKÓW, CZY MOGĘ TO USUNĄĆ?

W takim przypadku najlepszym rozwiązaniem jest spłacenie długu. W tym celu należy skontaktować się jak najszybciej z wierzycielem w celu zasięgnięcia szczegółowych informacji. Jeżeli natomiast wpis do rejestru jest bezzasadny należy wystosować do wierzyciela wezwanie do usunięcia wpisu, podając uzasadnienie.

Masz pytania, skontaktuj się z nami: +48 507-333-268