Kredyt Studencki 2019

Opublikowane: 2019-09-03 10:52:48

W styczniu 2019 roku zostały zmienione zasady przyznawania kredytów studenckich. Od tego roku o pożyczkę studencką mogą wnioskować studenci do 30. roku życia a doktoranci do 35. roku życia, i to w każdym miesiącu. Jest to duże udogodnienie, ze względu na fakt, że wcześniej student musiał, nie dość, że czekać do lipca, aby złożyć taki wniosek, to jeszcze ograniczenie wiekowe wynosiło 25 lat. 

Ostatnio na naszym blogu: Finoki - szybka i bezpieczna pożyczka

Kredyt studencki – darmowy?

Kredyt studencki to kredyt „prawie” darmowy, ponieważ przez cały okres nauki i 2 lata po jej ukończeniu, wszelkie odsetki związane z kredytem, spłaca za studenta Państwo, więc warto rozważyć skorzystanie z takiej formy dofinansowania własnego budżetu. Student jedynie ponosi koszty związane z odsetkami, które pojawią się po tym okresie. Liczba rat stanowi dwukrotność liczby wypłaconych transz kredytu, chyba że kredytobiorca wystąpił z wnioskiem o zmniejszenie liczby rat.

Kredyt Studencki – dla kogo?

Wymogi, które należy spełnić, aby wnioskować o kredyt studencki:

-zaświadczenie szkoły wyższej potwierdzające, że wnioskodawca jest studentem, doktorantem albo dokument potwierdzający udział w rekrutacji na studia albo do szkoły doktorskiej,

- oświadczenie o dochodzie na jednego członka rodziny nie może przekraczać 2,5 tys. Zł. netto,

-poręczenie spłaty przez rodziców,

-dokumenty wymagane przez instytucję kredytującą dla celów oceny zdolności kredytowej i zabezpieczenia spłat kredytu,

-we wniosku należy wskazać jedną z dostępnych kwot kredytu. Miesięczna transza kredytu studenckiego może wynosić 400, 600, 800 lub 1000 zł.

W jakim banku otrzymam Kredyt Studencki?

Do systemu kredytów studenckich zostały włączone spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, które wraz z bankami komercyjnymi, będą udzielały kredytów studenckich. O kredyt można ubiegać się przez cały rok. Wniosek rozpatrywany jest w ciągu 30 dni od daty jego złożenia. Od 2019 roku wniosek o kredyt studencki można złożyć również w formie elektronicznej, za pomocą bankowości internetowej (dotychczas nie było to możliwe, gdyż jednym z wymogów było osobiste pojawienie się w placówce kredytującej z papierową wersją dokumentu). Na dzień dzisiejszy o taką formę finansowania można ubiegać się w:

-PKO BP,

-Bank Pekao,

-BPS i zrzeszone z nim banki spółdzielcze,

-SGB-Bank i zrzeszone z nim banki spółdzielcze.

Warto pamiętać, że kredyt przyznawany jest na okres studiów tylko raz i nie na dłużej niż okres 6 lat (w przypadku doktorantów – okres 4 lat).

Zmniejszenie raty spłaty kredytu i zawieszenie spłaty

Wysokość miesięcznej raty może być zmniejszona do 20% średniego miesięcznego dochodu kredytobiorcy. W przypadku trudnej sytuacji życiowej, na wniosek kredytobiorcy, spłata kredytu studenckiego wraz z odsetkami może być zawieszona na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

 

Masz pytania, skontaktuj się z nami: +48 507-333-268