Czym są ubezpieczenia OC/AC?

Opublikowane: 2019-03-25 13:22:05

Wiedza właścicieli samochodów na temat ubezpieczeń zazwyczaj kończy się na świadomości, że są i są one obowiązkowe. Oczywiście wiadomo również, że w przypadku wypadku niezbędne jest ubezpieczenie, aby otrzymać jakiekolwiek odszkodowanie, czy można z niego pokryć szkody w przypadku spowodowania wypadku z naszej winy. Ale czy taka wiedza jest wystarczająca? 

Czym jest ubezpieczenie OC?

OC to nic innego jak ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Służy ona wypłacie odszkodowania w przypadku, kiedy to my spowodujemy wypadek bądź kolizję i wyrządzimy szkodę innej osobie. W takim wypadku, kiedy jesteśmy ubezpieczeni to nasz ubezpieczyciel zapłaci poszkodowanemu za remont auta, leczenie czy rehabilitację. Dzięki ubezpieczycielowi nie będziemy skazani na pokrycie szkód z naszej własnej kieszeni. 

Na zadane pytanie odpowiada szczegółowo art. 34 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych – według niego odszkodowanie z ubezpieczenia OC przysługuje: „jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z ruchem tego pojazdu szkodę, której następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia”. O ile kierowca wszedł w posiadanie samochodu legalnie, nie był pod wpływem alkoholu, czy narkotyków i miał prawo jazdy, zakład ubezpieczeń reguluje wszystkie odszkodowania z tych tytułów. 

Brak ubezpieczenia OC skutkuje poważnymi  sankcjami finansowymi, które dodatkowo rosną, gdyby doszło do wypadku z udziałem takiego nieubezpieczonego pojazdu. 

Co ile należy wykupić obowiązkowe ubezpieczenie OC?

Polisę ubezpieczeniowa wykupywana jest na cały rok. Wypowiedzenie umowy OC jest możliwe tylko i wyłącznie w naprawdę wyjątkowych przypadkach np. zmiana właściciela auta czy posiadania podwójnego ubezpieczenia. Umowa na 12 miesięcy, jeśli nie zostanie wypowiedziana pisemnie przynajmniej na jeden dzień przed upływem okresu wskazanego na polisie, jest automatycznie przedłużana na kolejny rok.

Można zdecydować się na krótszy okres ubezpieczenia pojazdów w przypadku pojazdów zarejestrowanych czasowo, zarejestrowanych za granicą, pojazdów wolnobieżnych oraz zabytkowych. Minimalny okres na jaki można zawrzeć umowę krótkoterminową to 30 dni.

Istnieje również możliwość zawarcia ubezpieczenia OC na stałe. Mają taką możliwość tylko osoby lub firmy prowadzące działalność gospodarczą, polegającą na pośredniczeniu w kupnie i sprzedaży pojazdów. 

Jakie pojazdy muszą mieć ubezpieczenie OC?

•samochód

•motocykl (motor)

•skuter

•motorower

•przyczepa (kempingowa, transportowa)

•pojazd wolnobieżny (z własnym silnikiem - rozwijający prędkość do 25km/h) np. quad

•ciągnik rolniczy

Co w przypadku braku takiego ubezpieczenia?

Należy pamiętać, że kwestia ubezpieczenie jest niezwykle ważna i takie jednostki, jak policja, ograny celne, straż graniczna, Inspekcja Transportu Drogowego, wydziały komunikacji czy Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny mają prawo skontrolować kierowcę pod kątem opłacania składki OC. W przypadku braku dokumentu potwierdzającego opłacenie składki, kierowcy grozi mandat, odholowanie pojazdu czy zatrzymanie dowodu rejestracyjnego. Wysokość kary jest ustalana co roku i zależy od tego, jak długo kierowca jeździł bez OC. Informacja o braku posiadania ubezpieczenia OC przekazywana jest również Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu. W skrajnych sytuacjach w przypadku samochodu osobowego brak OC może właściciela auta kosztować nawet 1800 zł.

Czym jest ubezpieczenie AC?

AC to nic innego jak ubezpieczenie Autocasco. AC jest nie jest ubezpieczeniem obowiązkowym lecz dobrowolnym, które w razie wystąpienia niepożądanych zdarzeń losowych takich jak np. kradzież, pożar, zniszczenia, uszkodzenia pojazdu z naszej, czy nie z naszej winy zapewnia ubezpieczonemu pełną ochronę. 

Warto rozważyć zakup ubezpieczenia AC ponieważ obejmuje ono ochronę pojazdu ubezpieczającego. 

Pakiet ubezpieczenia AC zazwyczaj jest bardzo elastyczny i w porozumieniu z doradcą możemy wybrać jego zakres. Cena ubezpieczenia AC jest korzystniejsza razem w pakiecie z ubezpieczeniem OC. Oferta ubezpieczeniowa oraz zakres ochrony, które proponuje dany ubezpieczyciel określone są w OWU, czyli Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. 

Ubezpieczenie Autocasco zawierane jest podobnie jak ubezpieczenie OC na okres jednego roku.

Co obejmuje ubezpieczenie AC?

Najczęściej ubezpieczenie AC obejmuje swoją ochroną szkody powstałe w wyniku:

•wypadku i kolizji z innymi pojazdami, osobami, zwierzętami czy przedmiotami znajdującymi się poza pojazdem,

•uszkodzenia pojazdu przez osoby trzecie lub zwierzęta,

•kradzieży lub usiłowania kradzieży pojazdu, jego części lub tzw. wyposażenia dodatkowego,

•pożaru lub wybuchu,

•działania zjawisk atmosferycznych, do których zaliczamy m. in. powodzie, zatopienia, huragany, grad, uderzenia pioruna, osuwanie bądź zapadanie się ziemi, lawiny, itp.

 

Masz pytania, skontaktuj się z nami: +48 507-333-268