Czym jest lista ostrzeżeń publicznych KNF?

Opublikowane: 2018-12-10 12:47:41

Co to jest KNF?

Komisja Nadzoru Finansowego to centralny organ administracji rządowej sprawujący nadzór nad rynkiem finansowym w Polsce. Powołany na mocy ustawy z dnia 21 lipca 2006 o nadzorze nad rynkiem finansowym. Nadzór nad działalnością Komisji sprawuje Prezes Rady Ministrów.

Lista ostrzeżeń publicznych KNF

Lista ostrzeżeń publicznych KNF służy informowaniu opinii publicznej o zagrożeniach związanych z nieprawidłowościami na rynku finansowym. Można na niej znaleźć ponad 200 podmiotów, co do których zostało złożone zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Czym zajmuje się Komisja Nadzoru Finansowego? 

Komisja Nadzoru Finansowego działa od 2006 roku. Została powołana na mocy ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym. Od tamtej pory jej kontroli podlegają:

-sektor bankowy,

-rynek kapitałowy,

-sektor ubezpieczeniowy,

-towarzystwa emerytalne,

-instytucje płatnicze,

-biura usług płatniczych,

-kasy spółdzielcze,

-instytucje pieniądza elektronicznego.

Rola KNF nie ogranicza się tylko do nadzorowania rynku finansowego, wpiera także jego rozwój. Taką funkcję pełni np. Innovation Hub powołany przy KNF. Komisja w ramach tego przedsięwzięcia udziela informacji i porad podmiotom, które planują rozpoczęcie działalności lub firmom już istniejącym, ale chcącym wdrożyć innowacyjny produkt. KNF stara się również podejmować zadania edukacyjne i informacyjne. Właśnie w tym celu powstała lista ostrzeżeń publicznych KNF.

Kiedy można trafić na listę ostrzeżeń publicznych KNF?

Na czarną listę KNF trafiają firmy i osoby fizyczne. Najczęściej powodem wpisania na listę jest prowadzenie działalności bez koncesji. Bardzo często na listę trafiają jednak podmioty, które nie podlegają formalnie pod nadzór KNF. Dlatego rzadko znajdują się tam banki, dla których Komisja ma inne narzędzia. Może np. wprowadzić zarząd komisaryczny, nałożyć karę pieniężną lub nawet doprowadzić do likwidacji. Od 2015 roku zanim KNF przekaże sprawę do prokuratury, może wszcząć postępowanie wyjaśniające. Kontrolerzy KNF, pojawią się w siedzibie podejrzanej spółki i mają prawo wglądu do wszystkich niezbędnych dokumentów i informacji. Odmowa współpracy może skończyć się dotkliwymi karami finansowymi.

Jakie są konsekwencje wpisania na listę KNF?

Mimo że wpis na listę ostrzeżeń KNF ma jedynie funkcję informacyjną, to konsekwencje dla firm bywają dotkliwe. Ostrzeżeń KNF nie wolno lekceważyć, jednak warto pamiętać, że na etapie postępowania w prokuraturze nikt nie przesądza o winie. Jedynie prawomocny wyrok stanowi potwierdzenie zasadności działań KNF. Najczęśniej możliwość obrony przed zarzutami stawianymi przez Komisję pojawia się dopiero na etapie postępowania karnego.

Jak usunąć wpis?

Aby usunąć wpis z listy ostrzeżeń publicznych, potrzebne są :

-prawomocna odmowa wszczęcia postępowania prokuratorskiego,

-umorzenie postępowania karnego,

-wyrok uniewinniający.

Do usunięcia może dojść jedynie na podstawie pisemnego wniosku zainteresowanej spółki. Żeby dopełnić formalności, potrzebne jest też specjalne zawiadomienie potwierdzające umorzenie postępowania lub brak popełnienia przestępstwa wydane przez prokuratora. Komisja może też usunąć wpis z urzędu, jednak zrobi to dopiero po upływie 10 lat od złożenia zawiadomienia.

 

Masz pytania, skontaktuj się z nami: +48 507-333-268